pierwszy drugi trzeci

INFORMACJA

Brudzeń Duży, dnia 20.04.2021 r.

 

INFORMACJA

W SPRAWIE KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

 

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi komunikacji miejskiej uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców Gminy Brudzeń Duży korzystających z usług komunikacji, że prowadzone rozmowy z innymi przewoźnikami mają na celu nawiązanie współpracy w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Poszukiwanie nowego operatora, po dotychczasowej, wieloletniej współpracy z Komunikacją Miejską Płock podyktowane jest wnioskami, sugestiami i oczekiwaniem większej części radnych naszej gminy z miejscowości położonych wzdłuż linii KM nr 102 i 103, którzy od kilku lat, a szczególnie intensywnie w ostatnich miesiącach, wnioskują o zmianę przewoźnika na terenie naszej gminy, w związku z rosnąca dopłatą z budżetu naszej gminy do „czerwoniaków”. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Radnym, pracownicy Urzędu Gminy złożyli wniosek o dofinansowanie do transportu publicznego, który został pozytywnie oceniony przez administrację rządową i gmina otrzymała dopłatę w bieżącym roku do organizacji przewozów pasażerskich. Urząd Gminy poszukując nowego, najbardziej korzystnego rozwiązania zarówno dla mieszkańców jak i gminy, wysłał zaproszenie do rozmów o współpracy w tym zakresie do trzech firm świadczących usługi w zakresie przewozów pasażerskich. Obecnie trwają rozmowy i negocjacje. W rozmowach kładziemy nacisk, aby nowy, potencjalny przewoźnik zapewnił jakość i komfort podróży, aby koszt komunikacji był niższy od dotychczasowego zarówno dla gminy jak i dla pasażera oraz aby nadal honorowane były dotychczasowe zniżki dla pasażerów uprzywilejowanych. Decydującym czynnikiem w zakresie zmiany przewoźnika będzie zapewnienie mieszkańcom transportu biorąc pod uwagę w/w aspekty oraz znaczącą obniżkę dopłaty z budżetu gminy. Tym niemniej do końca maja br. usługę w zakresie publicznego transportu świadczyć będzie, jak dotychczas, Komunikacja Miejska Płocka według aktualnie obowiązującego rozkładu jazdy.

Więcej szczegółów w zakresie zmian w świadczonych usługach w zakresie transportu publicznego będziemy przekazywać Państwu na bieżąco, w kolejnych informacjach za pośrednictwem strony internetowej i fb.

 

 

Z poważaniem

Andrzej Dwojnych

Wójt Gminy Brudzeń Duży

« powrót