pierwszy drugi trzeci

Informacja

 

 

 

INFORMACJA

dotyczy wyłożonych w Urzędzie Gminy  Projektów  Uproszczonych  Planów Urządzenia Lasu opracowanych przez firmę KRAMEKO na zlecenie Starostwa Powiatowego w Płocku.

Firma  KRAMEKO  wyznaczyła termin konsultacji na dzień 30 września 2019 r.(poniedziałek) w  godz. 7:30- 10:30 w budynku Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym pok. nr 16.

Właściciele  lasów prywatnych w przypadku niezgodności mogą podczas konsultacji składać uwagi i zastrzeżenia do opracowanych projektów planów.

« powrót