pierwszy drugi trzeci

GRANTY PPGR

 

WSPARCIE  DZIECI  Z  RODZIN  PEGEEROWSKICH  W  ROZWOJU  CYFROWYM -  GRANTY  PPGR

 

Gmina Brudzeń Duży otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „ Wsparcie dzieci

z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020  Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na  zagrożenia REACTU – EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej  odporności na zagrożenia.

Kwota dofinansowania 65 000 złotych.

Celem projektu jest wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu  komputerowego. Dofinansowanie obejmuje  zakup 24 laptopów i 2 komputerów stacjonarnych.

« powrót