pierwszy drugi trzeci

Frekwencja w wyborach Parlamentarnych

Frekwencja w Gminie Brudzeń Duży stan na godz. 12:00 - 19,57%

Z podziałem na poszczególne obwody:

1 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Turzy Małej (Turza Mała) 16.58%
2 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brudzeniu Dużym (Brudzeń Duży) 21.50%
3 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brudzeniu Dużym (Brudzeń Duży) 23.19%
4 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sikorzu (Sikórz) 23.15%
5 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sikorzu (Sikórz) 17.20%
6 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Siecieniu (Siecień) 20.90%
7 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Siecieniu (Siecień) 18.62%
8 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobowie (Sobowo) 19.39%
9 Dom Sióstr Służek (Rokicie) 19.06%
10 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądkowie Kościelnym (Bądkowo Kościelne) 18.93%
11 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Parzeniu (Parzeń) 17.91%
12 Budynek po Szkole Podstawowej w Główinie (Główina) 13.74%

Frekwencja w Gminie Brudzeń Duży stan na godz. 17:00 - 53,31%

Z podziałem na poszczególne obwody:

1 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Turzy Małej (Turza Mała) 43.46%
2 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brudzeniu Dużym (Brudzeń Duży) 49.14%
3 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brudzeniu Dużym (Brudzeń Duży) 54.64%
4 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sikorzu (Sikórz) 55.28%
5 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sikorzu (Sikórz) 54.83%
6 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Siecieniu (Siecień) 54.73%
7 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Siecieniu (Siecień) 52.78%
8 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobowie (Sobowo) 52.78%
9 Dom Sióstr Służek (Rokicie) 48.76%
10 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądkowie Kościelnym (Bądkowo Kościelne) 58.93%
11 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Parzeniu (Parzeń) 56.27%
12 Budynek po Szkole Podstawowej w Główinie (Główina) 53.82%

« powrót