pierwszy drugi trzeci

Działania na rzecz środowiska

Działania na rzecz środowiska w okolicach Sikorza, jakie 33 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Dżungla” realizowała we współpracy z pracownikami  Levi Strauss zaowocowały przyznaniem grantu w wysokości  7 514,80zł. Grant został przyznany w ramach  działania pod nazwą „Regranting środków Levi Strauss Foundation na terenie Subregionu Płockiego”, komponent  Regranting środków Levi Strauss Foundation na terenie powiatów płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego”.  Środki zostały przekazane Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej  im. Gustawa Zielińskiego w Sikorzu  przez Fundację Fundusz Grantowy dla Płocka za pośrednictwem Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Dzięki dotacji zakupione zostały kurtki reprezentacyjne z logo drużyny harcerskiej. To pozwoli na godne reprezentowanie drużyny  wielu wydarzeniach lokalnych i harcerskich.

 

« powrót