pierwszy drugi trzeci

Drastyczne podwyżki

 

                Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie gminy Brudzeń Duży jest realizowana przez Związek Gmin Regionu Płockiego (ZGRP). W ostatnim roku drastycznie wzrosły koszty tej gospodarki w Polsce. Firmy odbierające odpady wypowiedziały umowy z ZGRP na odbiór odpadów na dotychczasowych warunkach cenowych już od 1 lipca 2019r.
                11 czerwca 2019r. ZGRP podjął uchwałę o podwyższeniu opłaty za odbiór odpadów segregowanych do 25zł od osoby, natomiast za odpady niesegregowane stawka ta wynosi 50zł za osobę.
                Rada Gminy Brudzeń Duży musi się zmierzyć z tą trudną sytuacją.
                Czy wyjściem z sytuacji okaże się próba zmiany w naszej Gminie sposobu w systemie gospodarki odpadami?Przewodniczący
Rady Gminy Brudzeń Duży

/-/ Tadeusz Borowicki

« powrót