pierwszy drugi trzeci

Bonus frekwencyjny dla gmin

BONUS FREKWENCYJNY
DLA GMIN DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW
250 TYS. ZŁ z przeznaczeniem
na działalność kół gospodyń wiejskich i orkiestr dętych
ZA FREKWENCJĘ PONAD 60% W WYBORACH
250 TYS. ZŁ z przeznaczeniem
na lokalne kluby sportowe
ZA FREKWENCJĘ PONAD 60% W WYBORACH
MILION ZŁ z przeznaczeniem na remizy
DLA GMINY ZA NAJWIĘKSZĄ W POWIECIE
FREKWENCJĘ W WYBORACH
MILION ZŁ z budżetu obywatelskiego na dowolny cel
DLA GMINY ZA NAJWIĘKSZĄ W POWIECIE
FREKWENCJĘ W WYBORACH


MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

PLAKAT INFORMACYJNY

« powrót