pierwszy drugi trzeci

ARiMR zachęca do składania wniosku o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP

 

Szanowni Państwo,

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Biuro Powiatowe w Płocku zachęca do składania Wniosku o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP zwierząt/liczbie świń w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za pośrednictwem aplikacji IRZplus.

Ścieżka postępowania:

®     www.arimr.gov.pl

®     Systemy teleinformatyczne ARiMR

®     IRZ plus -> przejdź do IRZplus irz.arimr.gov.pl -> logowanie do serwisu IRZplus (podajemy login i hasło ->zaloguj)

®     utwórz nowy dokument

®     DJP3 – wniosek o wydanie informacji o DJP – podatek akcyzowy

®     Wypełniamy pola w zgłoszeniu: numer producenta, rok 2023 (w zaświadczeniu system oblicza średnią roczną liczbę DJP w gospodarstwie za rok ubiegły), opcjonalnie zgodę na kontakt telefoniczny oraz numer telefonu oraz preferowany sposób odbioru odpowiedzi

®     Zaświadczenie zostanie przekazane do producenta zgodnie z zaznaczonym we wniosku sposobem odbioru odpowiedzi.

 

 

 

Kierownik Biura Powiatowego

- Grzegorz Szykulski-

 

« powrót