pierwszy drugi trzeci

9 listopada w Siecieniu odbyła się

 

9 listopada w Siecieniu odbyła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego i złożenia kamienia węgielnego pod budowę  Świetlicy Wiejskiej – Strażnicy OSP.

Akt erekcyjny został odczytany przez przewodniczącego rady gminy Brudzeń Duży Tadeusza Borowickiego. Podpisy pod aktem kolejno składali: marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, wójt gminy Brudzeń Duży Andrzej Dwojnych, przewodniczący rady gminy Brudzeń Duży Tadeusza Borowicki, komendant gminny ZOSP Kazimierz Kowalski, zastępca wójta gminy Brudzeń Duży Maria Agnieszka Maraszek, prezes OSP Siecień Włodzimierz Sulkowski, wicestarosta płocki Iwona Sierocka, przewodniczący rady powiatu Lech Dąbrowski, proboszcz parafii Siecień księdz Jan Kurantowicz, sołtys wsi Siecień Lech Rutkowski, właściciel firmy wykonawczej i kierownik budowy Wojciech Szwech, kierownik referatu rozwoju gminy i rolnictwa urzędu gminy Paweł Krzemiński. Swoje podpisy złożyli też wszyscy chętni świadkowie uroczystości. Kamień węgielny pod budowę wmurowali Adam Struzik i Andrzej Dwojnych. Ksiądz proboszcz Jan Kurantowicz poświęcił plac rozpoczętej budowy.

Budowa potrwa do końca 2020 roku. Środki samorządu województwa mazowieckiego stanowią 63,63% poniesionych kwalifikowanych kosztów inwestycji.

« powrót