pierwszy drugi trzeci

2019 JUBILEUSZ 50-LECIA MAŁŻEŃSTWA

 

                              JUBILEUSZ 50-LECIA MAŁŻEŃSTWA

                                     W GMINIE BRUDZEŃ DUŻY

                        

 

                                                                           „ Po cóż żyjemy, jeśli nie po to, by życie

                                                                           czynić łatwiejszym dla siebie nawzajem”     

                                                                                                                  George Eliot

 

Ponad 50 lat temu, wybrali Siebie na dobre i na złe, obiecali sobie miłość, wierność, szacunek i to, że będą razem w zdrowiu  i chorobie, w bogactwie i biedzie, w radości i smutku. Dotrzymali słowa, za co zostali odznaczeni Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Uroczystości rozpoczęły się w Kościele Parafialnym w Bądkowie Kościelnym mszą świętą w intencji Jubilatów, sprawowaną przez Ks. Jana Zegę, który udzielił parom małżeńskim błogosławieństwa na dalsze lata wspólnego życia.

         Jubilatów oraz zaproszonych gości serdecznie powitał Wójt Gminy Andrzej Dwojnych. Przekazał Jubilatom gratulacje oraz wyraził swoje uznanie i podziw dla nich.

         W słowach skierowanych do Jubilatów Gospodarz Gminy podkreślił, jak ważną rolę pełnią w społeczeństwie małżeństwa z tak pięknym stażem, są wzorem do naśladowania dla obecnych i przyszłych pokoleń, dają najlepszy przykład dzieciom i wnukom i jest to bardzo cenna lekcja dla dzisiejszego świata, jak wspólnie można pokonywać trudności i zagrożenia, które niesie życie w realiach współczesnego kryzysu wartości i rodziny.

         Podziękował Jubilatom za ich wkład w budowanie wszelkiego dobra na terenie gminy i kraju. Gospodarz uroczystości życzył Jubilatom pogody ducha, radości, ciepła rodzinnego, aby kolejne wspólne lata upływały w zdrowiu, szczęściu, zgodzie i wzajemnej miłości.

         Po czym nastąpił ten najważniejszy moment obchodów 50. Rocznicy zawarcia związku małżeńskiego. Dostojni Jubilaci otrzymali z rąk Wójta Gminy Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

 

Odznaczeni Małżonkowie to Państwo:

 

Leokadia i Kazimierz Cieślińscy

Halina i Stanisław Dubliccy

Teresa i Zdzisław Dzikowscy

Zofia i Tomasz Fabisiakowie

Emilia i Franciszek Gierlasińscy

Janina i Stanisław Kosztowni

Genowefa i Kazimierz Kujawowiczowie

Stanisława i Kazimierz Szablewscy

Barbara i Zbigniew Wiśniewscy

Lucyna i Stanisław Wyszyńscy

Alina i Jerzy Żakowie.

 

             Uroczystość odbyła się w podniosłej i miłej atmosferze. Były gratulacje, kwiaty, pamiątkowe dyplomy, upominki, wspólne zdjęcie oraz życzenia. Przy dźwiękach Mendelssohna i lampce szampana wzniesiono toast za pomyślność i kolejne lata we dwoje. Dla Szanownych Jubilatów wspólnie odśpiewano „STO LAT”.

             Życzenia – zdrowia, szczęścia oraz samych pięknych, słonecznych dni i długich lat życia spędzonych w gronie rodziny złożyli Dostojnym Jubilatom:

             Andrzej Dwojnych – Wójt Gminy Brudzeń Duży, Agnieszka Sulkowska – Dyrektor Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Iwona Sierocka – Wicestarosta w imieniu władz Powiatu Płockiego, Roman Mański w imieniu Rady Gminy Brudzeń Duży oraz Maria Maraszek – Zastępca Wójta Gminy Brudzeń Duży i Stanisława Jaskólska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Brudzeniu Dużym.

            Po oficjalnej części uroczystości wszyscy zebrani zostali zaproszeni przez Wójta Gminy na słodki poczęstunek, w tym weselny tort.

           Przy dźwiękach muzyki Jubilaci wspominali wspólnie przeżyte lata.

           Jubilatów, którzy nie mogli przybyć na uroczystość do Urzędu Pan Wójt odwiedził w domach, gdzie wręczył im medale, dyplomy i upominki. Byli to Państwo:

 

Halina i Janusz Cegielscy

Marianna i Jan Śmigrodzcy.

 

« powrót