pierwszy drugi trzeci

2018 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji

 

I N F O R M A C J A 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że posiadacz owcy, kozy lub świni dokonuje co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada, obejmującego liczbę tych zwierząt. Ustaloną podczas spisu liczbę oznakowanych świń rolnik przekazuje do ARiMR w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księdze rejestracji. Natomiast ustaloną podczas spisu liczbę owiec/kóz należy odnotować w księdze rejestracji  bez przekazywania wyników spisu kierownikowi biura powiatowego ARiMR. Formularz spisowy dostępny jest w biurach powiatowych oraz na stronie internetowej Agencji.

 

Ulotka 1

 

Ulotka 2

« powrót