pierwszy drugi trzeci

Aktualności

Wójt Gminy Brudzeń Duży informuje

Data dodania: 19-09-2018

że w ramach Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” ” realizowanego przez...

Więcej »

Komunikat SUW Karwosieki

Data dodania: 11-09-2018

czasowe braki wody...

Więcej »

2018 Dożynki w Sikorzu

Data dodania: 10-09-2018

Dożynki Gminne rozpoczęła uroczysta msza w kościele w Sikorzu z udziałem orkiestry z Siecienia. Po mszy nastąpił...

Więcej »

Zakup sprzętu

Data dodania: 13-07-2017

ratowniczo-gaśniczego i umundurowania

Więcej »

Dożynki Gminne 2018

Data dodania: 23-08-2018

Wójt i Rada Gminy Brudzeń Duży zapraszają

Więcej »

XXXVI Sesja

Data dodania: 21-08-2018

Rady Gminy Brudzeń Duży

Więcej »

Zapraszamy na 100-lecie

Data dodania: 21-08-2018

powstania jesdnostki OSP w Sobowie

Więcej »

Wójt Gminy Brudzeń Duży zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych

Data dodania: 12-07-2018

dotyczących wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Brudzeń Duży.

Więcej »

Zaproszenie

Data dodania: 14-08-2018

na 100-lecie OSP w Sobowie

Więcej »

2018.08.10 Ostrzeżenie

Data dodania: 10-08-2018

meteorologiczne

Więcej »